5.5.09

Wet moet Ramskapelle beschermen voor slagschaduw

Er is meer informatie bekend omtrent de 38 windmolens die Evelop Belgium in het Zeebrugse havengebied wil plaatsen. Het gaat om molens van het type Vestas met een tiphoogte van 150 en 125m. Negen turbines zijn gepland voor de achterhaven oost. Dat is vlakbij Ramskapelle. Bij de bouw moet een 250m bufferafstand in acht genomen worden ten opzicht van woongebieden en individuele woningen. Over hinder door bewegende slagschaduw staat niets in het dossier. Volgens de milieudienst in Knokke-Heist zou die schaduw in de winter echter 400 m kunnen bedragen. Terzake gelden wettelijke bepalingen. In de milieuwetgeving wordt getracht omwonenden te beschermen voor een dergelijke knipperende lichtinval. Een windturbine moet derhalve kunnen worden uitgeschakeld indien slagschaduw bij woningen optreedt. In het geval van Ramskapelle zou dit enkel gelden als de turbines op minder dan 1080m van de huizen worden gebouwd. Dat komt overeen met 12 keer de rotordiameter van 90m.