8.5.09

Eerste ooievaarsjongen in het Zwin

In het Zwin zijn de eerste ooievaarsjongen geboren. Op het paalnest op de ooievaarsweide bij het ZwinCafé zijn reeds vier jongen te bewonderen. De pasgeboren jongen hebben een korte, zwarte snavel en zwarte pootjes. Een zilverachtig donspakje beschermt hen de eerste dagen tegen temperatuurschommelingen. Soms steken de jongen hun kopje hoog in de lucht en doen dan net als volwassen ooievaars. Ze slaan de snavelhelften snel tegen elkaar maar hun klepperen maakt nog geen geluid. Terwijl ze dat doen, steken hun kopjes echter wel boven de nestrand uit waardoor ze goed zichtbaar zijn. In het Zwin woont al bijna een halve eeuw de oudste ooievaarskolonie van ons land. Dit jaar zijn er 23 nesten in de toppen van de zeedennen en op de schoorstenen van de Koninklijke villa. Omdat de nesten zich op grote hoogte bevinden, is het onmogelijk te zien hoeveel eieren er in liggen. Half juni worden de ooievaarsjongen geringd.