22.1.09

Rioolbreuk Canadasquare

Aan de westkant van de Canadasquare in Knokke heeft de technische dienst een rioolbreuk ontdekt. Over een lengte van 4 meter is de rioolbuis gebroken en op een aantal plaatsen is een doorboring van de pvc-buizen vastgesteld. Verder werd in de riolering ook vloeibare beton aangetroffen. Momenteel wordt de beschadiging onderzocht en nagegaan wie verantwoordelijk is. Het riool moet in elk geval onder het voetpad over een afstand van zo’n 30 meter hersteld worden.