20.1.09

Uitbreiding Zwin ‘goedgekeurd’

Het milieu-effectenrapport van de De Vlaamse en Nederlandse overheid voor een duurzaam behoud en een uitbreiding van het Zwin is zopas goedgekeurd. Dat gebeurde na het inwinnen van allerlei adviezen en het houden van ‘zogezegde’ inspraakmomenten. De onvrede bij de gedupeerden in de Knokse polder blijft echter. De Internationale Zwincommissie wil de verzanding tegengaan door het vergroten van de komberging. Daarnaast wordt het Zwin uitgebreid in de Willem-Leopoldpolder. Verder behoren ook het verleggen van een deltadijk, het aanpassen van de Zwingeul en de aanleg van een overstromingsgebied tot de mogelijkheden. Zonder het nemen van maatregelen zou het Zwin volgens deskundigen op termijn worden afgesnoerd en worden omgevormd tot duinen met rietvelden en wilgenstruwelen. Hoofdreden voor de uitbreiding van het Zwin is echter het vinden van natuurcompensatie voor het verdiepen van de Schelde naar Antwerpen.


Een 'niet-technische samenvatting' (67 blz.) is te downloaden via: http://www.mervlaanderen.be/uploads/merntech578.pdf.