21.1.09

Stroomgeul voor Heist zo goed als dichtgeslibd

Het verzanden van de stroomgeul tussen de zandbank voor Heist en het eigenlijke strand gaat steeds sneller. Uit een reeks recente foto’s genomen door Daniël Serie blijkt dat van een duidelijke afscheiding tussen de zandbank en het strand in Heist West nauwelijks nog sprake is. De geul is steeds meer aan het verzanden tot een slibstrand. Het Heistse strand is inmiddels ook reeds tot voorbij de Resolutgolfbreker gegroeid. Iemand die in de vroegere stroomgeul staat krijgt momenteel nauwelijks nog de voeten nat. Voor het snelle dichtslibben had ook provincieraadslid Hugo De Plecker eerder al gewaarschuwd. "Als er nu niet gebaggerd wordt aan de oostkant van de zandbank zal het fenomeen zich binnen de kortste keren uitbreiden tot voor Duinbergen', aldus nog De Plecker.