23.1.09

Knal! doet het voor 12 tot 16-jarigen

Knokke-Heist wil een samenwerkingsakkoord onderschrijven met de vzw Knal om heel specifiek initiatieven te ontwikkelen voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Het is een zogeheten ‘moeilijke’ en wispelturige leeftijdsgroep. Expliciet wil men dat de vzw allerlei initiatieven gaat organiseren en steunen voor de jongeren in kwestie. Daarna worden de verworven inzichten overgemaakt aan het gemeentebestuur. De vzw Knal! is trouwens gespecialiseerd in activiteiten en vorming voor alle jongeren van 6 tot 16 jaar. Het is de leeftijdsgroep waarop allerlei gemeentelijke initiatieven het minst vat hebben. De samenwerking zal gecoördineerd worden vanuit de dienst Jeugdcultuur.