27.12.09

Veel premie-euro’s voor spaarzame energiegebruikers

De gemeente Knokke-Heist wijst er inwoners met bouw- of renoveringsplannen op, dat men bij Eandis premies van de distributienetbeheerders kan aanvragen voor investeringen in REG. Voor nieuwbouwwoningen (aangesloten op het distributienet voor elektriciteit na 1/1/2006) is er ook in 2010 één globale E-peilpremie. Dat is een premie voor het behaalde energieprestatiepeil van de woning. Het energieprestatiepeil of E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en de vaste installaties ervan. De energiescore van de woning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat voor nieuwbouwwoningen verplicht is sinds 1 januari 2006. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is en hoe lager de energiefactuur. Naarmate het E-peil daalt, stijgt de premie. Daarnaast zijn er in 2010 nog individuele REG-premies voor de aankoop van een aardgaswasdroger (250 EUR) en voor de installatie van een domoticasysteem (100 EUR). Nieuw is de premie voor een CO-melder (25 EUR/stuk, maximaal 2 stuks). Voor bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor elektriciteit vóór 1/1/2006) blijft het premieaanbod nagenoeg hetzelfde als in 2009. Nieuw is de premie voor de aankoop van een CO-melder. De algemene voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de REG-premies 2010 vindt u vanaf 1 januari 2010 op de website www.eandis.be.