29.12.09

Burger heeft online inzage in de Knokke-Heistse gemeentebegroting

Via de website van Knokke-Heist kan iedereen die het interesseert vanaf nu uitgebreid kennis nemen van de begroting voor 2010. Men vindt er een bevattelijke toelichting in tabelvorm. Daarnaast allerlei overzichtstabellen, plus de geraamde ontvangsten en uitgaven. Verder informatie over het investeringsprogramma voor 2010 en ook voor de volgende jaren tot 2014. Tenslotte nog een uiteenzetting over de voornaamste investeringsprojecten, de evolutie van de schuld en een overzicht van de toelagen.