30.12.09

Lezing over “Kustveiligheid en Knokke-Heist” in Scharpoord

De Vlaamse overheid is bezig met de opmaak van een veiligheidsplan dat de hele kustlijn op korte termijn zal voorzien van een voldoende hoog beschermingsniveau tegen het geweld en de gevolgen van superstormen. Hierbij worden maatregelen voor de lange termijn uitgewerkt, met het oog op het jaar 2050. Vanuit een geïntegreerde visie tracht men daarbij win-win situaties te creëren voor de verschillende kustactoren. De primaire focus ligt hierbij op kustveiligheid zonder echter een hypotheek te leggen op toekomstige ontwikkelingen langs de kustzone. Tijdens de voordracht in Scharpoord gaat Tina Mertens, dieper in op de maatregelen die voor Knokke-Heist uitgetekend worden. Mertens is projectingenieur bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid. Meteen legt zij ook een link met gelijklopende initiatieven en studies met betrekking tot toekomstvisies van onze kust.


Dinsdag 5 januari 2010 om 20 uur - Cultuurcentrum Scharpoord
Deelname: gratis Reservatie verplicht: tel. 050 630 430 -
cc.ticket@knokke-heist.be