19.10.09

Promotie voor “La Côte”

Westtoer wil een Franstalig logo creëren voor onze kustregio. De bedoeling is om op die manier de kust nog beter te positioneren als vakantiebestemming. Dat staat in het strategisch beleidsplan voor toerisme aan de kust 2009-2014. Het huidige kustlogo zal een restyling ondergaan om het krachtiger te maken. Het wordt korter en de kleuren levendiger. In het Franstalige logo zal "de kust" vervangen worden door "la côte". Dat allemaal omdat de Waalse markt, na de Vlaamse, de belangrijkste is in volume overnachtingen en bestedingen aan de kust. De Walen en de Franstalige Brusselaars zijn goed voor 22 procent van het verteer aan de kust. Dat komt overeen met zo’n 220 miljoen euro. Ze zorgen jaarlijks ook voor 3,6 miljoen overnachtingen. De Vlaamse markt is de belangrijkste met 59 procent van de bestedingen (591 miljoen euro) en 10,2 miljoen overnachtingen.