22.10.09

Opdracht voor bergingsbekken Wulpenhoek in Knokke

In het kader van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is Knokke-Heist van plan zeer binnenkort een opdracht uit te besteden voor het bouwen van het bergingsbekken ‘Wulpenhoek’. In dat verband werden een aantal percelen gelegen nabij de 6 Bochten in Knokke onteigend. De werken worden geraamd op 740.000 euro. De kosten vallen ten laste van het Waterbedrijf. Er zal gegund worden door middel van een openbare aanbesteding.