21.10.09

De versnippering van de Vlaamse dialecten onder de loepe in Sincfala Heist

Zondag geeft professor dr. Magda Devos in het Sincfala Museum een voordracht over de Vlaamse dialecten. Ze is hoogleraar Nederlandse Taalkunde. In de voordracht vertelt Magda op een boeiende en begrijpelijke manier hoe de grote versnippering van het Vlaamse dialectlandschap tot stand is gekomen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de tegenstellingen binnen het West-Vlaams. Tot na de middeleeuwen bestond er trouwens maar één Vlaams. De oude Vlaamse taaleenheid ging verloren doordat oostelijk Vlaanderen onder Brabantse invloed een aantal taalvernieuwingen kende waaraan het westen niet deelnam. Van dat oude Vlaams is het tegenwoordige West-Vlaams de directe erfgenaam. Het heeft de klankstructuur van het middeleeuwse Vlaams grotendeels bewaard.


“Vlaamse dialecten” zondag 25 okt. 10u. Sincfala, Pannenstraat 140 Heist. Toegang: 3,50 euro, drankje na de lezing en bezoek aan het museum inbegrepen. Parkeergelegenheid: op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker (bereikbaar via de Felix Timmermansstraat).