22.6.09

Wim van Gelder benoemd als 'grensmakelaar'

Wim van Gelder, de Oud-commissaris van de Koningin in Zeeland, is aangesteld als 'grensmakelaar'. Den Haag wil dat hij zich buigt over de problemen rond wonen en werken in grensgebieden. De meest voorkomende problemen zijn samenwerking bij rampen en de grensoverschrijdende erkenning van vakdiploma's. Van Gelder zal overleggen met Vlaanderen om oplossingen te vinden. Van Gelder was van 1992 tot begin 2007 Commissaris van de Koningin in onze buurprovincie. In 2003, na de ramp met de Tricolor, heeft hij een aanzet gegeven tot het actualiseren van de regeling ter bescherming van 'Het Zwin' tegen olieverontreiniging. Kort daarna werd door de burgemeesters van Knokke-Heist en Sluis een hernieuwde Calamiteitenregeling voor het Zwin ondertekend. Van Gelder formuleerde destijds ook een voorstel, dat het moet mogelijk maken dat Zeeuws-Vlaanderen onder bepaalde omstandigheden deel kan uitmaken van Vlaanderen. Dat zou dan bijvoorbeeld in de toekomst kunnen gebeuren wanneer in het deel van Nederland boven de Schelde een zeer besmettelijke veeziekte uitbreekt. Zo kan men voorkomen dat meer dan twintig grensovergangen moeten worden afgesloten.