23.6.09

De verbreding van het Schipdonkkanaal is absoluut noodzakelijk volgens de havenbedrijven

APZI, de vereniging die de belangen van de Zeebrugse havengebruikers verdedigt, noemt de verbreding van het Schipdonkkanaal een absolute noodzaak. “Anders wordt de haven ernstig geremd in haar toekomstmogelijkheden” aldus voorzitster Erna Vienne. Weg, spoor en estuaire vaart kunnen volgens de vereniging onmogelijk de verwachte groei van de containertrafiek opvangen. De binnenvaart moet z’n rol kunnen spelen. Nu wordt slechts 2 procent van de overgeslagen goederen per binnenschip af- en aangevoerd. Volgens APZI kan één binnenschip een rij vrachtwagens van wel 10 km van de weg halen. Dat is meteen ook een pluspunt voor het milieu. Verder zou de bedrijvigheid in Zeebrugge met het verbrede kanaal flink groter kunnen worden en uiteindelijk 45.000 méér jobs kunnen opleveren dan tegenwoordig het geval is.