13.5.09

Worden Schipdonkplannen vervangen door N49 spoor?

In Knokke-Heist en Damme is positief gereageerd nu de Open VLD heeft laten weten niet langer voorstander te zijn van de verbreding van het Schipdonkkanaal. Dat betekent zo goed als zeker het einde van de slaagkansen van het project. Op de CD&V na hebben alle partijen zich nu duidelijk tégen de plannen uitgesproken. De naderende verkiezingen waren ongetwijfeld een belangrijke factor in de beslissing van de liberalen. Daarnaast speelde ook het feit dat er geen draagvlak is onder de bevolking een rol. Verder moest teveel landbouwgrond opgeofferd worden en is er geen geld voor de verbredingswerken en onvoldoende zoet water om een breder kanaal gevuld te houden. Maar 'er zijn alternatieven', zegt Open VLD'er Mercedes Van Volcem. 'De estuaire vaart kan worden uitgebreid, en via het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het bijvoorbeeld mogelijk om een spoorweg aan te leggen langs de N49,' de snelweg van Antwerpen naar Knokke. Een dergelijke spoorverbinding over een afstand van 100 kilometer zou ongeveer 1 miljard euro kosten. Of daar dan geld en draagvlak voor is, is niet bekend.