15.5.09

Aanleg tweede golf start in 2011

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist verwacht in de lente van 2011 te kunnen starten met de aanleg van de tweede golf. De Vlaamse Regering heeft zich eerder principieel akkoord verklaard met een bijkomende golfinfrastructuur bestaande uit 3 x 9 holes. De nieuwe golf, gelegen in de hoek tussen de Westkapellestraat, Kalvekeetdijk en Natiënlaan, omvat een gevarieerd parcours met bos- en waterpartijen. Momenteel is het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Na de zomer is het milieueffectenrapport aan de beurt. Alle juridische procedures inzake herbestemming en MER zullen na de zomer van 2010 afgewerkt worden. Daarna kan het gemeentebestuur een bouwaanvraag indienen. De nieuwe golf zou in 2013 speelklaar moeten zijn.