11.5.09

Resolut gaat er resoluut aan

Maandag is ter hoogte van de Raan in Heist gestart met de afbraak van het strandhoofd 51, dat de naam ‘Resolut’ draagt. De afbraak van de golfbreker moet volgens de overheid de verzanding voor de badstad helpen tegengaan. Strandvissers hebben daar echter hun twijfels over. Dat de verzanding voor Duinbergen door de afbraak van Resolut op de langere baan geschoven wordt is mogelijk. Maar anderzijds vrezen ze dat de 'kelle' voor Heist nog sneller zal toeslibben. Men denkt dat men eerst het strand tussen het Vissersplein en het bewuste strandhoofd had moeten opspuiten. Ook zal de ebstroom volgens hen enorm toenemen omdat dit de laatste buffer was tussen de Oostelijke strekdam en het strandhoofd "Triton". Trouwens kan men de verzanding voor Heist nauwelijks nog een zandbank noemen. Het is gewoon een enorm strand geworden dat zelfs bij kranktij bereikbaar is en bloot komt. Het is zeer de vraag of de 1 miljoen euro voor de afbraak van het strandhoofd wel nuttig besteed is.

Foto's Daniel Serie