15.5.09

Landbouwtelling 2009: toppunt van Belgisch surrealisme

Volgens het gemeentebestuur van Knokke-Heist is de jaarlijkse landbouwtelling “het toppunt van Belgisch surrealisme”. Niet alleen dateren de datadragers die moeten gebruikt worden uit het stenen tijdperk, de momentopnames leiden tot absurde conclusies, en de hele telling is in feite overbodig. De nationale landbouwtelling van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) die in mei wordt uitgevoerd zorgt voor onnodige problemen. Van 12 tot en met 15 mei werden in Knokke-Heist gemiddeld 16 landbouwers per dag uitgenodigd om aangifte te doen van hun gewassen en veeteelt. Om de gegevens in te voeren beschikt het gemeentebestuur over software van het Nationaal Instituut voor Statistiek, waarbij nog met diskettes gewerkt wordt. Gezien geen enkele moderne pc nog uitgerust is met een diskettestation, moet de Milieudienst bij de collega's van Informatica aankloppen om alle gegevens te kopiëren via een extern diskettestation. Knokke-Heist hoopt dan ook dat de Federale Overheidsdienst voor Economie zo vlug mogelijk de stap maakt naar e-government via het internet. Aangezien de landbouwers reeds aan de Mestbank en diverse andere officiële instanties hun gegevens moeten overmaken, is de manier waarop de telling nu gebeurt, eigenlijk totaal overbodig. Bovendien gaat het met de telling om een momentopname, wat tot absurde conclusies kan leiden. Een Westkapels landbouwbedrijf dat bijvoorbeeld op 30 april toevallig zijn 30 000 kippen slacht, staat in afwachting van een nieuwe lading kuikens nu in de landbouwtelling 2009 officieel geregistreerd als een pluimveebedrijf zonder ook maar één kip. De landbouwtelling, het toppunt van Belgisch surrealisme ...