28.4.09

Restauratie Belfort Sluis

In Sluis is de restauratie van het belfort volop aan de gang. Het is het enige belfort in Nederland. Met uitzondering van de toren staat bijna het hele gebouw in de steigers. Momenteel worden losse stenen en lekkages gerepareerd. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden eind juni worden afgerond. Daarna wordt het metsel- en voegwerk van het hele gebouw hersteld, met inbegrip van de toren. Tijdens de laatste fase van de werken worden de binnenruimten gerestaureerd. Het gebouw dateert uit het eind van de veertiende eeuw en werd verschillende keren grondig hersteld. Onder meer gebeurde dat na grootschalige verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog.