29.4.09

Meeuwennesten geruimd

De dienst Preventie en de Brandweer in Knokke-Heist hebben op de platte daken van een aantal appartementsgebouwen 10 meeuwennesten verwijderd. Het gaat om panden waar vorig jaar overlast door meeuwen was gesignaleerd. In de geruimde nesten lagen nog geen eieren, gezien het broedseizoen blijkbaar nog niet is begonnen. Met de meeuwen gaat het om een beschermde soort. Ze mogen niet gedood worden en aan de eieren mag niet geraakt worden. Het gemeentebestuur is nu van plan om de komende maanden systematisch alle hoogbouw met platte daken te onderzoeken. Aan de bewoners van appartementsgebouwen wordt alvast de raad gegeven om het dak van hun gebouwen regelmatig een onderhoudsbeurt te geven. De brandweerlui konden immers vaststellen dat de meeuwen het liefst nestelen op platte daken die weelderig overgroeid zijn door gras, onkruid en mossen.