27.4.09

Bewakingsagenten controleren het parkeren

Voor de controle van het parkeren in de betalende en blauwe zones wordt in Knokke-Heist sedert enige tijd personeel van de bewakingsfirma Seris ingezet. Nu pas komt de gemeente met een verklaring daarvoor. Sinds 1 februari wordt de parkeercontrole niet langer in concessie gegeven, maar gebeurt via een dienstencontract. Dit heeft het voordeel dat de inkomsten rechtstreeks in de gemeentekas gestort worden. Vorig jaar ging dat om bijna 3,5 miljoen euro. De wet schrijft in dit geval echter voor dat de firma aan wie de opdracht wordt gegund, erkende bewakingsagenten moet inzetten. De bewakingsagenten van Seris dragen momenteel een 'grijze' overall, een uitrusting die werd goedgekeurd door de federale overheid. De voorbije maanden werden de bewakingsagenten opgeleid door de parkeerwachters, vandaar dat ze vaak in duo in het straatbeeld te zien waren. Voor de parkeercontrole betaalt de gemeente gemiddeld 43.000 euro per maand aan de firma OPC. Het gsm-parkeren kost het gemeentebestuur momenteel ongeveer 500 euro per maand. Dit bedrag zal in de loop van het jaar nog stijgen naargelang meer mensen ervan gebruik maken.