23.3.09

Wetsvoorstel valt financieel zwaar voor vergrijsde gemeenten

Een nieuw wetsvoorstel kan zware financiële gevolgen hebben voor vergrijsde gemeenten zoals Knokke-Heist. Veel kinderen zullen namelijk in de toekomst niet meer moeten betalen voor hun ouders die in het rusthuis verblijven. En zij die wel nog onderhoudsplichtig zijn, zullen veel minder moeten bijdragen. Het wetsvoorstel stipuleert dat het OCMW mogelijk in de toekomst maandelijks slechts maximaal 375 euro kan terugvorderen. Dat bedrag is nu zo’n 900 euro. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten waarschuwt dat een en ander financieel zeer zwaar kan worden voor de OCMWs.