26.3.09

Knokke-Heistse zuidpoolgidse gestrand op Kroatisch zwerfschip

Op 11 maart kwam voor de Knokke-Heistse Kristine Hannon een einde aan haar 3 maanden lange prachtige avontuur als expeditielid op cruises naar Antarctica. Zo leek het althans want de eigenaar van het schip, Mato Stanovic van Elegant Cruises, staat op bankroet en kan (of wil?) niemand meer betalen. Hierdoor heeft de volledige hotelploeg het cruiseschip de M/V Andrea verlaten. Kristine die bij gebrek aan financiële middelen haar vliegtuigreis naar Bolivië heeft geannuleerd, vaart nu al een paar weken als enige vrouw met 21 Kroatische matrozen en met een beperkt rantsoen naar een onbekende bestemming. De Knokke-Heistse vermoedt dat de nieuwe kapitein, die in Buenos Aires aanmonsterde, in opdracht van de rederij het schip in 1 ruk naar het Kroatische Split wil brengen. Dat is een haven waar de rederij geen schulden heeft. Zo wil men vermijden dat de bemanning aan het muiten slaat en het schip als chantagemiddel gebruikt om aan hun centen te geraken. De Knokke-Heistse sympathiseert echter met de matrozen. Via het internet wil ze dan ook ruchtbaarheid geven aan deze wantoestand zodat onder druk van de internationale media recht geschiedt voor de bemanning. Ondertussen nadert de Andrea de Straat van Gibraltar. Kristine Hannon hoopt dat de kustwacht aan boord stapt zodat de sociale problematiek aan het licht komt. Mogelijk kan de International Transportation Federation, een vakorganisatie voor zeelui, dan de eigenaar alsnog dwingen om het loon van de scheepslui uit te betalen. Ondertussen heeft ze van de kapitein vernomen dat haar vliegtuigticket voor 5 april klaar ligt. Blijkbaar wil de familie Stanovic dat hun Belgische lastpost zo vlug mogelijk het schip verlaat. De vraag is echter of met dit alles haar veiligheid niet in het gedrang komt…

Het volledige verhaal lees je in ORO NieuwsMAGAZINE