24.3.09

Nieuwe verkaveling Sacramentstraat

De bvba Middelhoek uit de Hoekestraat in Knokke-Heist heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd tot het verkavelen van een perceel grond langs de Sacramentstraat. Het terrein omvat 44 loten grond. De percelen zijn bestemd voor het optrekken van eengezinswoningen. De plannen houden ook de aanleg van nieuwe wegenis in. Na de opleveringen zal de verkavelaar alle openbare nutsvoorziening afstaan aan de gemeente. De gemeenteraad zal zich donderdag uitspreken over het realiseren van deze nieuwe verkaveling.