25.3.09

Decretale salarisschalen in de weegschaal

In lijn met de wet worden in Knokke-Heist de salarisschalen van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder aangepast. In de praktijk komt het neer op een salarisverlaging. Maar de nieuwe salarisschalen hebben geen gevolgen voor de huidige ontvanger en gemeentesecretaris. Zij behouden hun gunstiger salaris tot het einde van hun loopbaan. De lagere salarisschalen zijn enkel van toepassing bij aanwerving van een nieuwe financieel beheerder of secretaris. Binnen de Vlaamse gemeenschap is er ondertussen wel gestart met het zorgvuldiger wegen van functies. Hierdoor zullen niet alleen het inwonertal maar ook andere factoren de verloning helpen bepalen. Zo wegen in Knokke-Heist ook de tweedeverblijvers en de vele toeristen op de verantwoordelijkheden van de gemeentelijke topfunctionarissen. Dat zou in de toekomst eveneens het salaris mee helpen bepalen.