1.6.08

Spoedoverleg CRB over Visserijcrisis

De commissie Visserij van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft een spoedvergadering gehouden naar aanleiding van de crisis in de visserij. De commissie waarschuwt dat "Europa het risico loopt dat het voor vis volledig zal aangewezen zijn op invoer uit andere continenten indien geen dringende maatregelen worden genomen om de crisis op te lossen". "De vergadering vraagt dat zo spoedig mogelijk een stilligregeling wordt ingevoerd voor reders, vissers en veiligen. Dat niet alleen om biologische, maar ook om economische redenen", aldus de CRB.

Bij een stilligregeling zouden onder meer de vissers een premie ontvangen wanneer ze niet uitvaren om te vissen. Volgens de commissie Visserij van de CBR zou er vanuit Europa meer steun moeten gegeven worden aan de sector. Ze dringt ook aan op spoedige en strenge maatregelen tegen illegale, ongerapporteerde en ongecontroleerde visserij. Ook Jean-Marie Dedecker roert zich in het debat. Hij vraagt dat het Zeevissersfonds haar gelden beter aanwendt voor de vissers en dat de geldverkwisting door de Stichting Duurzame Visserij Ontwikkeling (SDVO) ophoudt.

"Het Zeevissersfonds wordt gespijsd met patronale bijdragen. Er is nu een pot van 15 tot 20 miljoen euro. Een derde van dat geld wordt doorgegeven aan de SDVO. De organisatie steunt mosselprojecten, speelt taxibedrijf voor de vissers en sluit reders uit van deelname aan het project van mosselkweek. Het is een staatsonderneming met verdoken commerciële belangen. Het geld zou beter gespendeerd worden voor de vissers door hen financieel te steunen als ze willen omschakelen naar andere visserijtechnieken". Jean-Marie Dedecker haalde ook bijzonder zwaar uit naar het project waarbij gratis vis gegeven wordt aan negen restaurants. "Het gaat om concurrentievervalsing voor horeca en visleveranciers", aldus Dedecker. Volgens Lijst Dedecker moet de boomkor- en bokkenvisserij vervangen worden door technieken die minder brandstof verbruiken zoals plankenvisserij, outrigging of snorrevaart. Grote schepen moeten ook een beëindigingspremie krijgen, reders moeten kunnen participeren in de mosselkweek en er moet één visveiling komen.