1.6.08

Afspraken over samenwerking loodsen

De Vlaamse en Nederlandse Loodsen in de Schelderegio gaan nauwer samenwerken. Zo wil men de scheepvaart vanaf onze Oostkust tot in Antwerpen beter laten verlopen. Eén van de gevolgen van die samenwerking is dat de wachttijden, voor schepen die een loods aan boord krijgen, korter worden. Ook kan bij slecht weer de beloodsing worden verbeterd. Verder heeft ons land met Nederland afspraken gemaakt over de loodsgeldtarieven voor de scheepvaart van en naar de Vlaamse havens.