6.6.08

Knokke-Heist protesteert tegen gebrekkige inspraak binnenvaartdossier kanalen

Bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist zorgt de haalbaarheidsstudie van het project Seine-Schelde West voor beroering. Het dossier dat een oplossing zoekt voor de binnenvaart vanuit Zeebrugge omvat een optie die bestaat uit het samenvoegen van de ‘Stinker’ (Schipdonkkanaal) en de ‘Blinker’ (Leopoldkanaal). Het plan vormt evenwel een reële bedreiging voor de afwatering van het poldergebied. Ook met het alternatief gaat de badstad niet akkoord: verbreding van het Schipdonkkanaal via de middenberm én het plaatsen van een tussenmuur. Ook dat zal gepaard gaan met een versmalling van het Leopoldkanaal, met alle risico’s van dien voor de afwatering. Er wordt ook gevreesd voor verzilting van de landbouwgronden en problemen met de geplande drinkwatervoorziening via het Leopoldkanaal. Drukke binnenvaart over het kanaal zal qua visuele en lawaaihinder ook zijn gevolgen hebben voor de woonkernen. Hoge bruggen zullen noodzakelijk zijn, over de spoorweg en zeker over de geplande AX, met visuele hinder in het polderlandschap. Ook de voetgangersbrug over de kanalen in Ramskapelle zou moeten verdwijnen. Als klap op de vuurpijl werd gevraagd om de bemerkingen op de haalbaarheidsstudie in te dienen, uiterlijk tegen 2 juni! Het Knokke-Heistse gemeentebestuur zal aan de dienst Waterwegen en Zeekanaal een protest richten over de veel te korte tijdsspanne om op een dergelijke technische studie naar behoren te kunnen reageren. Na grondige studie wil het bestuur dan zijn gedetailleerde opmerkingen bezorgen.