5.6.08

Het leven zoals het is

Zaterdagavond strijkt de musicalafdeling van deKunstAcademie neer in Scharpoord voor haar eerste grote productie. In de musical "Het leven zoals het is" brengen de leerlingen spel en choreografie met live zang. In het stuk hangen de eerstejaars een beeld op van het internaat "moulin rouge" met de gebruikelijke ruzies, pesterijen, maar ook vriendschappen. De tweede- en derdejaars gaan na de pauze op dat elan verder en schetsen in "de bezinning" de relaties van de leerlingen onderling. De cursus musical in de KunstAcademie loopt over 3 tot 4 jaar. Daarbij wordt diepgaand ingegaan op de drie pijlers die eigen zijn aan het genre: zang, toneel en beweging.