16.5.08

Toch crossterrein?

Motorcrosser Frank Van De Geuchte uit Knokke-Heist krijgt mogelijk toch z’n zin. Samen met provincieraadslid Els Kindt lanceerde hij kort geleden het idee voor een crosscircuit in de Zeebrugse achterhaven. Ook Vlaams minister van Sport Bert Anciaux vindt het inmiddels een goed idee om een tijdelijk motorcrossterrein aan te leggen. Het 7 hectare grote terrein is niet langer landbouwzone en ligt buiten het vogelrichtlijngebied. Het crosscircuit dient wel omringd te worden met groen en aarden wallen. Zo moet de overlast voor de omgeving beperkt worden. De Brugse sportschepen Annick Lambrecht blijft echter gekant tegen de plannen.