13.5.08

Ook onderzoek fietspaden Knokke-Heist

In een reactie op vragen rond het zopas gepubliceerde fietspadenrapport heeft minister Hilde Crevits laten weten dat ze de aangegeven knelpunten langs de Gewestwegen in Knokke-Heist zo snel mogelijk zal laten onderzoeken. Het gaat om de slechte toestand van de fietspaden langs de Elizabetlaan, de waterplassen langs de Heistlaan, en de winddruk veroorzaakt door het zwaar verkeer in de Sluisstraat en de Dudzelestraat. Het onderzoek zal per fiets gebeuren en wordt zeer binnenkort uitgevoerd. De minister zegt ook van plan te zijn in de toekomst fietsen in te zetten met apparatuur om de vlakheid van fietspaden op te meten. De apparatuur moet echter eerst worden aangepast zodat twee fietsen die over hetzelfde pad rijden een identiek resultaat opleveren. Bij proeven was dat niet het geval.