15.5.08

Beleidsplannen mariene beschermde gebieden

Donderdag werd door de federale overheid het voorontwerp van de beleidsplannen bekend gemaakt voor de “mariene beschermde gebieden”. Het zijn de zogeheten “Speciale Zones voor Natuurbehoud” waaronder de Habitat- en vogelrichtlijngebieden en het “Gericht Marien Reservaat Baai van Heist”. Onder meer omvat het voorontwerp de beschrijving van de belangrijkste menselijke activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee en in de mariene beschermde gebieden. Met de voorgestelde beleidsmaatregelen wil men onder andere de kwaliteit van het kustwater verbeteren. Ook is het de bedoeling “de effecten van de visserij en andere vormen van verstoring” aan te pakken. Tot 15 juni zal het voorontwerp ter inzage liggen in de meeste kustgemeenten. Op woensdag 11 juni wordt om 19u in Scharpoord ook een overlegvergadering gehouden in verband met deze materie.