30.6.07

Natuur kan beter ook in onze regio

Het gaat niet goed met de natuur in Vlaanderen. Gebieden die beschermd zouden moeten worden, liggen te verkommeren omdat de Vlaamse overheid de verplichtingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen niet nakomt. Dat zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) na analyse van 205.000 hectaren Vlaamse natuur (Belgische Noordzee inbegrepen) die een Europese beschermingsstatuut hebben. Slechts drie van de 49 beschermde types natuur (zandbanken, slikwadden en duinen) zijn in een goede staat; 43 andere, zoals de bloemrijke graslanden, zijn in onvoldoende tot slechte staat, of bijna verdwenen, zegt Kris Decleer van het INBO. In het gebied tussen Knokke en Retranchement moet bijvoorbeeld meer gedaan worden voor de boomkikker. Het leefgebied van dit zeldzame diertje bevindt zich gedeeltelijk in een zone van intensieve landbouw. Inmiddels hebben de initiatiefnemers voor Sluis aan zee vrijdag aangekondigd dat niet alleen mensen gebaat zullen zijn bij de nieuwe 'zeehaven' Sluis. Ook flora en fauna profiteren. De bloem- en de meidijk in de Paspolder blijven gespaard en grote bufferzones om de eilanden en het uitgebaggerde Uitwateringskanaal heen komen de ecologische hoofdstructuur ten goede. De boomkikker, hét symbool van de streek, zal er goed bij varen.