9.10.07

Waarschuwing luizen op school

Scholen in Knokke-Heist waarschuwen de ouders van hun leerlingen momenteel voor de mogelijke aanwezigheid van luizen. Dat is ondertussen een jaarlijkse routine geworden, kort na de start van het nieuwe schooljaar. Het reglement in sommige scholen geeft de directie trouwens het recht om op ieder moment te “beslissen de hoofdharen van de kinderen te controleren door leerkrachten of personeel van het CLB”. Dat is het centrum voor leerlingenbegeleiding. Als een besmetting wordt vastgesteld wordt deze steeds schriftelijk meegedeeld aan de ouders samen met de vraag dringende maatregelen te nemen. Daartoe is inmiddels ook een electrische luizenkam op de markt.