11.10.07

Maatregelen tegen Kauwen en Vossen

Knokke-Heist vraagt maatregelen om de landbouwschade die veroorzaakt wordt door vossen en kauwen in te perken. Half augustus werden alle landbouwers uit Knokke-Heist aangeschreven met de vraag of zij overlast hadden van kauwen en vossen, en wat de schade was. Het bestuur kreeg 37 reacties binnen, een respons van 33 %. Hieruit bleek dat 22 van hen overlast hadden van kauwen, 5 van vossen en 8 van beide. Kauwen pikken gaten in de plasticfolie van omwikkelde balen hooi. Ze pikken de tarwe, luzerne en maïs af (zowel zaadjes als plantjes). Volgens één melding pikken ze ook in de appels en zouden ze torenvalken verjagen. Ze nestelen zich zeer vaak in schouwen waar ze een veiligheidsrisico vormen. 21 landbouwers maakten een schadeberekening. Dat leverde een totaalbedrag op van 16 069 EUR. 6 landbouwers gaven schade door vossen op (gedode kippen), in totaal voor 799 EUR. Uit de loacties blijkt dat het hele grondgebied geteisterd wordt door kauwen en vossen. Wat de vossen betreft: die mogen worden bejaagd tussen 1 september en 15 januari. De kauwen zijn echter een beschermde vogelsoort. Toch zal Knokke-Heist de bevoegde hogere overheden aanschrijven met de vraag om de gepaste maatregelen te nemen. In het verleden werd wel degelijk met dergelijke vragen rekening gehouden. We denken hierbij aan het ganzenbeheersplan. De gemeente zal ook een oproep doen bij omliggende gemeenten om hun bevindingen door te spelen.