9.10.07

Natuurbeheer in Park 58

Komend weekend staan de jaarlijkse natuurbeheerswerken in het Duinbergse Park 58 op het programma. Het waardevolle duinpark wordt beheerd door de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. De onderhoudswerk bestaan hoofdzakelijk uit het maaien van de duingraslanden en het afvoeren van al het maaisel. Dit is belangrijk want de bedoeling is het gebied te verschralen zodat typische duinplanten er opnieuw beter kunnen gedijen. Het maaibeheer resulteert in kleur- en bloemenrijke duingraslanden in het zomerseizoen. Zoals steeds wordt vrijwilligerswerk door Natuurpunt bijzonder op prijs gesteld.

zaterdag 13 en zondag 14 oktober: Natuurbeheerwerken in het duingebied 'Park 58'. Afspraak: telkens om 10u00 aan de ingang van Park 58 aan het Kwelmpad.