8.10.07

Duurzaam bouwen kun je leren

Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan en nog een paar Westvlaamse gemeenten starten samen met het provinciebestuur een educatief project voor mensen die willen bouwen of verbouwen. Inwoners met bouw- of verbouwingsplannen zullen 2 zaterdagen lang een cursus kunnen volgen waarin de principes van duurzaam bouwen worden uiteengezet. Dat begint bij de ligging en oriëntering van de woonst. Verder komen ook de isolatie en ventilatie van het gebouw aan bod. Bedoeling is hoge brandstofuitgaven en de nog duurdere aircokosten te vermijden. Er is verder nog aandacht voor het kiezen van allerlei elektrische toestellen, regenwaterinstallaties en de verwerkte materialen. De cursussen zijn gepland voor de lente van volgend jaar.

Deelnamekosten worden, dankzij de financiële inbreng van de betrokken lokale besturen, beperkt tot 25 EUR/persoon voor inwoners van de deelnemende gemeenten. Er komt tijdig nieuws over de precieze datums en de wijze van inschrijven.