1.6.07

Gevaarlijke zandplaat wegbaggeren

Knokke-Heist wil dat Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters de steeds verder noordoostwaarts aangroeiende zandbank voor de kust van Heist laat wegbaggeren. Dat zei burgemeester Lippens donderdagavond tijdens de gemeenteraad. Het verzoek geldt het deel van de zandbank, dat buiten het marien reservaat valt. De zandbank ligt zo'n 200 meter van de laagwaterlijn en komt regelmatig bloot te liggen. De verzanding zet zich inmiddels verder door in de richting van Duinbergen. Als de overheid geen maatregelen neemt dat zal men over een paar jaar in Heist zo'n 3 km moeten lopen naar de laagwaterlijn. "Dan kunnen de mensen straks voor onze kust munitie gaan 'plukken'" aldus nog de burgemeester, die verwees naar het oorlogsmunitiedump op de Paardenmarkt ter hoogte van de badplaats. Dat is beslist niet de wandeling waar toeristen en badgasten op zitten te wachten. De verzanding maakt het verder nutteloos dat men de Surfclub VVW Heist naar een nieuwe locatie ter hoogte van het dijkzwembad De Raan laat verhuizen. Ook daar maakt de zandplaat het in zee steken van de watersporters binnenkort onmogelijk. Onmiddellijk gevaar bestaat er tenslotte NU reeds voor mensen die bij wisselend tij tussen de golfbrekers Resolut en Triton gaan zwemmen. Als er niks gebeurt, dan zijn ongelukken onvermijdelijk en betekent een en ander op termijn het einde van Heist als badplaats.