31.5.07

Duinenwater start in de herfst

Volgens Eerste Schepen Maxim Willems kan vermoedelijk in oktober gestart worden met de werken voor het project Duinenwater. Het is gelegen tussen het station van Knokke en de Put van De Cloedt. Het project beoogt de verdere uitbouw van het toeristisch recreatief apparaat van de badstad. In het gebied zal er ondermeer aandacht zijn voor elk-weer-infrastructuur waaronder een zwembad. Verder voorziet men open ruimte recreatie zoals een tweede golf en een stadsrandbos met fiets- en wandelpaden plus speel- en ligweiden. Tenslotte wordt in het gebied ook gezorgd voor bijkomende woongelegenheden voor verschillende doelgroepen, sociale huisvesting en senioren. Momenteel wordt volgens burgemeester Lippens de onteigening van een strook grond van de spoorwegen afgehandeld. Daarna kunnen de weg- en rioleringswerken van start gaan. Die zullen ruim 170.000 euro kosten.