28.5.07

Nog een herindeling voor fusiegemeente Sluis?

Onze buurgemeente Sluis wijst een overheidsvoorstel voor een nieuwe herindelingen af. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat iedere gemeente minstens 60.000 inwoners telt. Alleen dan zou het ambtenarenkorps groot genoeg zijn om alle taken goed uit te voeren. De huidige 13 Zeeuwse gemeenten hebben allemaal minder dan 60.000 inwoners. Sluis telt ondanks zo'n 20 deelkernen, slechts 24.300 inwoners. Maar volgens de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten zijn fusies niet nodig, omdat al veel wordt samengewerkt.