1.6.07

Aanvoer zand voor Knokse strand

Komende maandag start de firma Aertsen met de werkzaamheden voor het ophogen van het strand in Knokke. Bij zware storm in maart werden tonnen zand weggeslagen. Vooral het strand ter hoogte van het Lichttorenplein kreeg het zwaar te verduren. Tijdens het springtij spoelde daar over een lengte van tientallen meters een twee meter hoog stuk strand weg. Veel kabines konden ternauwernood gered worden. Eerder werd reeds een eerste zandsuppletie uitgevoerd. Vanaf maandag gaat het echter om voldoende zand om het strand klaar te maken voor het zomerseizoen. De aanvoer gebeurt via de Meerlaan van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. De werkzaamheden eindigen op vrijdag 29 juni.