18.5.12

Wordt Louise Marie straks ingezet tegen Al Shabaab?

Het Zeebrugse fregat Louise Marie neemt momenteel deel aan een oorlogsoefening in Groot-Brittannië. Die is nodig als voorbereiding op een volgende missie voor de Afrikaanse oostkust in de strijd tegen de piraterij vanuit Somalië. De 6 weken durende oefening, FOST ('Flag Officer Sea Training') gedoopt, vindt plaats bij de Royal Navy in Plymouth. Nadien zal de Louise Marie in juni nog een specifieke opleiding krijgen in verband met de strijd tegen de piraterij. De bedoeling is dat het schip dan op 17 september vanuit onze kusthaven koers zet naar de Hoorn van Afrika voor de Europese operatie Atalanta. De nieuwe missie verloopt trouwens met een gewijzigde strategie. Tot nog toe werden de piraten enkel op zee aangevallen ter bescherming van de internationale scheepvaart. Sedert een paar dagen voert de Europese Unie ook directe aanvallen uit op doelwitten aan land, zonder evenwel personeel aan de grond in te zetten. Het gaat daarbij om de vernietiging van piratenbootjes, brandstofvoorraden en wapenopslagplaatsen. De piraterij in Somalië, die vroeger door gewone vissers werd bedreven om hun visserijrechten te beschermen, is de voorbije jaren in handen gevallen van de Islamitische terreurgroep Al Shabaab. Aanvallen aan land zijn dan ook gericht tegen deze organisatie. Uiteindelijk wil men de bolwerken van Al Shabaab vlakbij Mogadishu uitschakelen ten einde de Oegandese “African Union” vredestroepen toe te laten de rest van het land te heroveren. De internationale erkenning en ondersteuning van SomaliLAND, het vreedzame afgescheiden noordelijke deel van Somalië, blijft ondertussen onbegrijpelijk uit.