25.5.12

Ontpolderbeleidsvrouw neemt ontslag

Onlangs kreeg West-Vlaanderen een nieuwe gouverneur. Dat gebeurt straks ook in onze buurprovincie Zeeland. De Zeeuwse Commissaris van de Konigin, Karla Peijs, stopt er namelijk mee. Ze heeft bij de Nederlandse Koningin Beatrix haar ontslag ingediend per 1 maart volgend jaar. De 67-jarige Peijs heeft ontslag gevraagd omdat ze, gezien haar leeftijd, een tweede termijn van zes jaar niet zal kunnen uitdienen. Peijs bekleedde de functie sinds 2007. Daarvoor was ze onder meer minister van Verkeer in de kabinetten Balkenende II en III. Eerder zat ze voor het CDA in het Europees Parlement. Als minister van Verkeer zette Peijs haar handtekening onder het omstreden Scheldeverdrag, waardoor het Nederlandse deel van de Zwinbuffer en de Hedwigepolder moeten worden ontpolderd.