23.5.12

Fusie Centra voor Algemeen Welzijnswerk

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk in Knokke-Heist wordt opgenomen in de fusie tussen de centra uit de Regio Brugge en de Regio Middenkust. Dat is het gevolg van een decreetswijziging door het Vlaams Parlement. Daardoor wordt een nieuw wettelijk kader gecreëerd voor het algemeen welzijnswerk in Vlaanderen. Dit plan verzekert een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie, samen met een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van hulp- en zorgverlening. Concreet betekent dit dat heel wat CAW’s in Vlaanderen het komend jaar zullen fusioneren. Er wordt maximaal één centrum erkend per werkgebied, waardoor kennis en expertise gebundeld worden. Een erkend centrum moet over minimaal 50 voltijdse werkkrachten beschikken. Na overleg met alle CAW’s en onderlinge afspraken over de fusies, die midden 2013 afgerond moeten zijn, is beslist dat er in de Vlaamse Gemeenschap maximaal elf CAW’s worden erkend. Nu zijn er nog 26. De CAW’s bundelen een uitgebreid palet aan preventie, onthaal-, hulp- en dienstverlening, onder andere via gezins-, relatie- en scheidingsbegeleiding en -bemiddeling, jongerenadvies, crisisopvang, thuislozenzorg, slachtofferhulp, partnergeweld, schuldhulpverlening, opvoedingsondersteuning enz.


Wie een vraag heeft, of op zoek is naar hulp, kan bellen naar 078 15 03 00. U wordt dan doorgeschakeld naar een CAW in uw eigen provincie. Mailen kan ook, naar onthaal@caw.be