23.5.12

Grootste zeeschepen moeten naar Zeebrugge zegt Nederland

Vlaams minister-president Kris Peeters is van plan een geschillenprocedure te beginnen tegen Nederland omdat onze noorderburen hun afspraken in verband met het ontpolderen niet nakomen. De Tweede Kamer in Den Haag vraagt nu echter aan het kabinet om Nederland opnieuw in overleg te laten treden met ons land over het Scheldeverdrag. Onze noorderburen willen namelijk àf van het steeds maar moeten uitdiepen van de Westerschelde, met schade aan de natuur als gevolg. “Dit terwijl het maar over een handjevol schepen gaat. Alleen voor de allergrootste zeeschepen is de verdieping noodzakelijk. Die schepen zouden sowieso niet 70 kilometer landinwaarts moeten varen, maar gewoon naar Zeebrugge of Rotterdam moeten gaan”, aldus de Nederlandse SP.