13.1.12

Bouw nieuwe Casino Knokke start mogelijk na de zomer 2013

Op de Casinosite in Knokke is vrijdag 13 januari gestart met grondsonderingen. Die gebeuren op een diepte van 20 en 45 meter en vinden plaats bij de verschillende parkeerplaatsen aan het huidige Casinogebouw en op de Canadasquare. De bodemstalen moeten het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) en de architectenassociatie Steven Holl-Buro II een zo volledig mogelijk beeld verschaffen van de bodem- en waterproblematiek. Het bodemonderzoek is verder nodig om het lastenboek te vervolledigen om de kandidaten voor het herinrichten van de Casinosite in staat te stellen een gefundeerde offerte op te maken. Met die kandidaten gaat het om de consortia Eiffage Benelux en Besix-CFE. Ook volgende week worden nog sonderingen gepland. Die zullen echter nauwelijks hinder veroorzaken voor de omwonenden. In de eerste helft van februari wordt ter hoogte van de parking Elizabetlaan-Sterrenlaan een boring tot 100 meter diepte uitgevoerd. Deze boring gebeurt volcontinu zodat gedurende een drietal dagen ook ’s nachts wordt gewerkt. Alle werkzaamheden gebeuren door een gespecialiseerd aannemer. Met de politie werden de nodige afspraken gemaakt tot het vrijhouden van de boorplaatsen. Ook zijn maatregelen genomen om de nachtelijke hinder minimaal te houden.


Ondertussen heeft het milieubureau Arcadis zijn studiewerk voor het MER Casinoproject zo goed als af, zodat in de loop van februari 2012 een ontwerp van rapport te bespreking bij de Cel MER van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie zal worden neergelegd. De definitieve vaststelling van het rapport wordt tegen deze zomer verwacht. Na de goedkeuring ervan zal de gemeente starten met de procedure tot het opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Tegen maart 2013 zal de tegen dan hernieuwde gemeenteraad een definitieve beslissing nemen in dit dossier en bij akkoord zal AGSO Knokke-Heist overgaan tot de gunning en uitvoering ervan. De bouwwerken voor het nieuwe Casino Knokke zouden dan na de zomervakantie van 2013 kunnen starten.