11.1.12

Behoeftenonderzoek in Knokke-Heist

Het Sociaal Huis en het Thuiszorgplatform hebben een onderzoeksproject uitgewerkt om de noden en behoeften na te gaan van oudere en zorgbehoevende inwoners. Op die manier wil men goed onderbouwd beleidsadvies kunnen geven ten einde te komen tot een afgestemd sociaal beleid in Knokke-Heist. Het eerste luik, het Seniorenbehoeftenonderzoek, ging in oktober van vorig jaar reeds van start. De Vrije Universiteit van Brussel werkte dit onderzoek uit in samenwerking met de Hogeschool Gent en de provincie West-Vlaanderen. Het omvat de komende maanden een bevraging van 600 zestigplussers in de badstad. Binnenkort start een ingehuurd onderzoekscentrum ook met het Zorgbehoeftenonderzoek. Daarmee wil men de noden en behoeften leren kennen van de zorgbehoevenden en de mantelzorgers. Tenslotte wordt ook werk gemaakt van een uitgebreide omgevingsanalyse. Dit gebeurt door de verschillende gemeentelijke en sociale diensten van Knokke-Heist in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning van de Provincie West-Vlaanderen. Het behoeftenonderzoek kreeg de naam “BOOZt voor Welzijn” mee.

Meer info over “[Booz]t, voor welzijn” ? Bel of mail Karel Hermans (Thuiszorgplatform) op het nummer 050 530 940 of via karel.hermans@knokke-heist.be. Kandidaat vrijwilligers kunnen contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale op het nummer 050 630430.

Foto : De vrijwilligersgroep van het Seniorenbehoeftenonderzoek