13.12.11

Te weinig geboorten in Sluis

Uit een rapport van het kennisinstituut Scoop blijkt dat de daling van de bevolking in onze buurgemeente Sluis niet wordt veroorzaakt door het wegtrekken van de inwoners. De reden voor het dalen van het bevolkingscijfer is het feit, dat er te weinig kinderen geboren worden. Er gaan trouwens meer mensen in Sluis wonen, dan er vertrekken. Dat blijkt uit de Verhuisatlas. Er is vooral een toenemende inwijking vanuit Knokke-Heist, vanwege de hoge huur- en koopprijzen in de badstad.