17.12.11

Sorteerders vallen in de prijzen

Schepen Paul Geerinckx heeft in Knokke-Heist de sleutel van een nieuwe milieuvrachtwagen overhandigd aan directeur Frank Lippens van Horizon Net. Geerinckx kondigde trouwens meer sancties aan tegen hondenbezitters die de uitwerpselen van hun viervoeters niet opruimen. Naar voorbeeld van een aantal grote steden zoals Brugge wil Knokke-Heist in de toekomst namelijk gebruik maken van de zogeheten GAS-reglementering. Deze Gemeentelijke Administratieve Sanctie moet de overheid toelaten om snel, efficiënt en eenvormig op te treden tegen de diverse vormen van lokale overlast, zoals hondenpoep. De boete wordt niet opgelegd door de politie maar door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar. In de ‘afvalshop’ volgde nadien nog de prijsuitreiking van de sorteerwedstrijd die deze zomer werd georganiseerd naar aanleiding van de netheidscampagne in de badstad. Uit een enquête blijkt trouwens dat 71 procent van de ondervraagden tevreden zijn over het afvalbeleid in Knokke-Heist.


Foto's Christel Bedert