14.12.11

Natuurclubs willen lagere visquota

Diverse natuurorganisaties waaronder Natuurpunt hebben aan de Europese Visserijraad gevraagd om de visvangstquota te verminderen en de subsidievoorwaarden voor de vissers te verstrengen. De Visserijraad vergadert momenteel om die quota vast te leggen. De natuurorganisaties stellen, dat de vangst van meer dan 50 vissoorten uit de Atlantische Oceaan en de Noordzee moet gereduceerd worden. Daaronder ook de kabeljauw die volgens de organisaties met uitsterven bedreigd wordt. De natuurclubs willen verder dan enkel nog subsidie verstrekt wordt voor duurzame visserijtechnieken.